ویتامین بی یک و بی دو

درخواست حذف این مطلب
ویتامین بی یک و بی دو
فروشگاه اینترنتی صبا
ویتامین بی یک و بی دو پاو وینت ویتامین های بی یک و بی دو - 37 اسلاید وتیامین :
از ویتامین های محلول در آب می باشد و اگر بیشتر
از نیاز دریافت شوند دفع می گردند.

چون در آب محلول هستند، * راحت تر جذب می شوند ، * در بدن ذخیره نمی شوند مگر به میزان کم و * در اعمال بسیار حیاتی بدن نقش اساسی دارند به صورتی که فقدان بیش از حد تعدادی از آنها به مرگ فرد می انجامد. * این گروه نسبت به گروه محلول در چربی حساس تر هستند و در اثر عواملی چون حرارت، مواد شیمیایی و ... سریعتر از بین می روند

برای کل پاو وینت از لینک زیر استفاده کنید:

پاو وینت ویتامین های بی یک و بی دو - 37 اسلاید وتیامین : از ویتامین های محلول در آب می باشد و اگر بیشتر از نیاز دریافت شوند دفع می گردند.چون در آب محلول هستند، * راحت تر جذب می شوند ، * در بدن ذخیره نمی شوند مگر به میزان کم و * در اعمال بسیار حیاتی بدن نقش اساسی دارند به صورتی که فقدان بیش از حد تعدادی از آنها به مرگ فرد می انجامد. * این گروه نسبت به گروه محلول در چربی حساس تر هستند و ...

تغذیه پزشکی